Xuất nhập khẩu

Bảng báo giá dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

08/07/2014

 

Link down báo giá : https://app.box.com/s/4xu1uwficheky6pkvpr3

 

hoặc : https://drive.google.com/file/d/0B0VBnAwxGTUObG1kd1AxY3FURjQ/edit?usp=sharing

 

 1. DỊCH VỤ THÔNG QUAN GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK:

   

  - Lập tờ khai hải quan

   

  - Khai báo hải quan

   

  - Thông quan

   

  - Giao nhận hàng hóa

   

  - Kiểm dịch, kiểm định, xin chứng nhận C/O,…

   

  - Thanh khoản Hải quan hoàn thuế XNK

   

 2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA (tất cả lộ trình trong phạm vi toàn quốc)

 

 1. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SEA/AIR (tất cả các tuyến trên phạm vi toàn cầu)

 

 1. DỊCH VỤ GOM HÀNG, DOOR TO DOOR, LOGISTICS, THUÊ HỘ TÀU BIỂN,…

 

Link down báo giá : https://app.box.com/s/4xu1uwficheky6pkvpr3

 

hoặc : https://drive.google.com/file/d/0B0VBnAwxGTUObG1kd1AxY3FURjQ/edit?usp=sharing

 

Các bài viết khác

 • Đại lý hải quan07/02/2014

  Đại lý hải quan

  - Khai thuê hải quan

  - Thanh khoản hải quan

  - Hoàn thuế xuất nhập khẩu

 • Giao nhận vận tải XNK07/02/2014

  Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trọn gói

  - Vận chuyển hàng hóa

  - Thuê hộ tàu biển

 • Dịch vụ khác26/04/2012

  New Page 1

  - Chứng thư, giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

  - Đóng gói bao bì, dán nhãn

  - Dịch vụ gom hàng

  - Ủy thác xuất nhập khẩu