Tin tức khác

Không miễn thuế nếu không đăng ký định mức nguyên liệu

17/12/2014

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hà Nội liên quan đến vướng mắc về việc tính thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất từ nguyên liệu NK.

 

DN không đăng ký bảng định mức nguyên liệu trước khi XK sản phẩm thì chưa đủ điều kiện để được xét không thu thuế XK. (Ảnh minh họa- T.Trang)

 

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC): Trường hợp hàng hóa NK để sản xuất hàng XK nếu đã nộp thuế NK thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC) thì DN phải thông báo định mức trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai XK lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính.

 

Theo đó, trường hợp DN không đăng ký bảng định mức nguyên liệu trước khi XK sản phẩm, không đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ không thu thuế XK thì chưa đủ điều kiện để được xét không thu thuế XK theo các quy định nêu trên.

Nguồn HQ Online

Các bài viết khác