Tư vấn
Tư vấn thành lập10:58 AM 11/03/2014

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh

- Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đầu tư

Tư vấn đầu tư - Thương mại - Xuất nhập khẩu03:46 PM 06/02/2014

- Tư vấn lập phương án kinh doanh

- Tư vấn lập dự án đầu tư

- Tư vấn thẩm định dự án đầu tư

Tư vấn pháp lý04:58 PM 24/04/2012

- Consultancy on business planni

- Tư vấn thường xuyên

- Tư vấn thương hiệu, nhãn quyền, nhượng quyền thương mại

- Tư vấn thông tin pháp luật

- Soạn thảo văn bản, dịch thuật

- Đại diện theo ủy quyền cho cá nhân/ pháp nhân

Tư vấn khác04:02 PM 24/04/2012

- Consultancy on business planni

- Nghiên cứu thị trường

- Thông tin thương mại/ đầu tư/ xuất nhập khẩu

- Tư vấn mua bán doanh nghiệp (M&A)

- Tư vấn bất động sản

Tư vấn quản trị01:10 PM 24/04/2012

- Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

- Tư vấn quản trị tài chính – kế toán

- Tư vấn quản trị marketing/ bán hàng

- Tư vấn quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

- Tư vấn quản trị logistics