Bài viết - Chia sẻ
Thu nhập chưa chắc tăng theo lương tối thiểu10:16 AM 11/08/2014

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng lương tối thiểu có thể không giúp người lao động tăng thu nhập, trong khi doanh nghiệp sẽ chịu gánh nặng về các khoản bảo hiểm.

 

Qui trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển11:30 AM 18/06/2014

Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Thuật ngữ trong hàng hải11:01 AM 18/06/2014

AA   = Always Afloat

AAAA  = Always Accessible Always Afloat

AARA  = Amsterdam-Antwerp-Rotterdam Area

ABT  = About

Nhờ nấm chống ung thư09:42 AM 09/12/2013

Nấm là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Thuốc và những tương tác nguy hiểm09:40 AM 09/12/2013

Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là tên gọi chung cho mọi tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc đúng liều.