Đào tạo
Tư vấn & đào tạo các chuyên đề08:57 AM 16/09/2014

1. Khởi sự doanh nghiệp (SYB)

2. Tăng cường khả năng kinh doanh (IYB)

3. Lập kế hoạch kinh doanh (Business Plan)

4. Lập kế hoạch Marketing (Marketing plan)

...

Hướng dẫn thực hiện báo cáo Tốt nghiệp, Luận văn kinh tế11:21 AM 18/04/2014

- Tư vấn, tìm kiếm đơn vị thực tập cho Sinh viên.

- Tư vấn xây dựng đề tài nghiên cứu và thực nghiệm.

- Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên Đại học.

- Hướng dẫn đề cương nghiên cứu cho Sinh viên sau đại học.

- Hướng dẫn thực hiện các luận văn/ luận án sau đại học.

Tư vấn xử lý số liệu thống kê kinh doanh11:11 AM 18/04/2014

- Tư vấn xây dựng mô hình Kinh tế, Tài chính

- Xử lý các số liệu Thống kê

- Đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật xử lý thống kê

Tư vấn & đào tạo các chuyên đề11:06 AM 18/04/2014

 

- Lập kế hoạch kinh doanh

- Thực hành nâng cao kỹ năng bán hàng hiệu quả

- Kế toán thực hành doanh nghiệp & thuế

- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đa văn hóa

Đào tạo kỹ năng kinh doanh04:46 PM 06/02/2014

- Đào tạo các kỹ năng chuyên môn về :

+ Marketing/bán hàng

+ Xuất nhập khẩu

+ Kế toán; Hành chính - Nhân sự

- Đào tạo các kỹ năng mềm.